Contact

Garden Engbers
engbers.jos@gmail.com
Garden Bruns
ria.bruns@planet.nl
Tourist Office Ootmarsum
T. 0541-291214
info@vvvootmarsumdinkelland.nl
www.ootmarsum-dinkelland.nl
Tourist Office Denekamp
T. 0541-355752
info@vvvdenekamp.nl
www.ootmarsum-dinkelland.nl
Tourist Office De Lutte
T. 0541 – 551160
info@vvvdeluttelosser.nl
www.vvvdeluttelosser.nl
Tourist Office Bad Bentheim
T. 0049 – (0)5922 98330
www.bentheim-duitsland.nl
Tourist Office Nordhorn
T. 0049 – (0)5921 80390
www.bentheim-duitsland.nl