“Rijkelijk bebost landgoed in Engelse landschapsstijl”

Landgoed Singraven

De laatste bewoner en eigenaar van Landgoed Singraven, de heer W.F.J. Laan stond bekend als een gepassioneerd bosbouwer en tuinliefhebber. Op basis van een zeer afgewogen persoonlijke visie realiseerde hij in de loop der jaren zijn ideaalbeeld: een rijkelijk bebost landgoed in Engelse landschapsstijl. Hij riep daarbij de deskundigheid in van de landschapsarchitect Leonard Springer en Professor Becking van de Landbouwhogeschool Wageningen. De heer Laan gaf in 1932 de opdracht het park in te richten en een arboretum te ontwerpen. Leonard Springer gebruikte voor zijn ontwerp een mengeling van de formele stijl met rechte lijnen, dichtbij het Huis, bijvoorbeeld in de moestuin, en de Engelse landschapsstijl met gebogen lijnen, verrassende doorkijkjes en kronkelende waterpartijen voor de wat verder afgelegen delen van het park.

In 2015 is er in samenwerking met Waterschapsbeheer ‘Vechtstromen’ een vissentrap gebouwd op Landgoed Singraven. Via deze vissentrap kunnen vissen stoomopwaarts zwemmen om zo langs de waterval te komen.

Arboretum Singraven
In het arboretum van Singraven treft u een grote verzameling bijzondere bomen zoals de zakdoekjesboom, tulpenboom, diverse esdoorns, magnolia, sneeuwklokjesboom en struiken uit de gematigde klimaatzones van verschillende werelddelen. Natuurlijk kunt u hier bijzondere vogelsoorten aantreffen zoals de bonte specht, zwarte specht en appelvink.

Hier vindt u meer informatie over de entree tot Landgoed Singraven.

Adres: Molendijk 37, 7591 PT Denekamp